bg en ru mk ro

Product 2/7

DEKORATOR РАЗРЕДИТЕЛ AMB

DEKORATOR РАЗРЕДИТЕЛ AMB

безцветен

Цветова гама
безцветен
Степен на прозрачност
прозрачен
Приложение
направи си сам
Употреба
интериор/ екстериор
Разреждане
готов за употреба
Съхранение
в закрити складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи
Срок на съхранение
60 мвсеца от датата на производство, във фабрично затворена опаковка
Опаковка
500ml, 1L

Разходен калкулатор


Площ за обработка (m2):
  • Описание
  • Документи

Смес от летливи органични разтворители

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Използва се за разреждане на алкидни системи- лакове, алкидни блажни бои, супер емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, бояджийски пистолети и др.)

 

ПРЕДИМСТВА
• Притежава отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа;
• при разреждане според предписанията на производителя, не променя качеството на разреждания продукт( цвят, гланц, покривност, износоустойчивост и др.)

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Да се съхранява извън обсега на деца.
• ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
• ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода .
• Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

DEKORATOR_AMB_TD

DEKORATOR_AMB_dec

MSDS_DEKORATOR_AMB

Моля изпратете запитване за повече информация