bg en ru mk ro

Мегахим АД - За компанията

 

Мегахим АД е русенска компания, основана през 1996 година със 100% българска собственост.

Тя е един най-големите български производители на лаково-бояджийски материали и предлага широка гама продукти:

- алкидни и блажни бои и емайллакове
- вододисперсионни бои за външно и вътрешно боядисване
- полиуретанови продукти
- мазилки
- лазурни лакове, яхтен лак и други продукти за дърво
- оцветители, разредители, грундове и др.

Мегахим АД разполага с пет собствени високотехнологични лаборатории, в които извършва входящ контрол на постъпващите суровини и материали, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия.